Gimnazjum Publiczne
im. Róży Zamoyskiej
Filia Szkoły Podstawowej
im. Marii i Jana Pacześnych
w Wywłoczce

Uczniowie Zespołu Szkół w Zwierzyńcu w poniedziałek o 800 uroczyście przywitali nowy rok szkolny. Tradycyjnie pierwszym elementem uroczystości była Msza Św., która zgromadziła uczniów i uczennice ze szkoły podstawowej  i gimnazjum.

1 września to także rocznica wybuchu II wojny światowej. W asyście pocztów sztandarowych delegacje kombatantów, szkół i zakładów pracy złożyły wieńce i kwiaty przy pomniku obozowym w tym ważnym dla Polski dniu.

Na sali gimnastycznej w szkole  zgromadzili się uczniowie, nauczyciele i rodzice. Uroczystość rozpoczęcia nowego roku szkolnego zaczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie głos zabrał pan Dyrektor Jan Czochra, który bardzo serdecznie powitał wszystkich zgromadzonych. Szczególnie ciepłe słowa skierował do pierwszoklasistów życząc im, aby w naszej szkole zawarli nowe przyjaźnie i mogli rozwiać swoje zainteresowania naukowe i sportowe. Swoją obecnością zaszczycił nas pan Burmistrz Jan Skiba, który w imieniu swoim i władz samorządowych życzył uczniom i nauczycielom spokojnej i owocnej pracy.

Podczas inauguracji trojgu nauczycielom wręczono akty nadania stopni awansu zawodowego. Panowie Marcin Sirko i Jakub Czochra – nauczyciele wychowania fizycznego uzyskali stopień nauczyciela mianowanego, a pan Sławomir Galarda – nauczyciel języka angielskiego i chemii – został nauczycielem dyplomowanym. Serdecznie gratulujemy.

 tekst: p.Grażyna Padyasek
 zdjęcia: p. Marcin Sirko
              p. Jakub Czochra


Powrót